Giỏ hàng

Khởi nghiệp công nghệ: Từ bùng nổ đến định hình

Đại dịch Covid-19 vẫn đang là thách thức lớn trên toàn cầu, nhưng lượng vốn đầu tư thu hút cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam lại lập kỷ lục.

Những mô hình đổi mới sáng tạo, khai thác sức mạnh công nghệ… sẽ tạo nền tảng để Việt Nam có thể cạnh tranh sòng phẳng với các quốc gia phát triển khác. Tuy vậy, điều đó đòi hỏi sự điều chỉnh linh hoạt từ cơ chế chính sách, công nghệ đến nguồn lực để tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp.

Facebook Instagram Youtube Google+ Top