Giỏ hàng

Giới thiệu

Viện Khoa học Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường (SIIEE) tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm, các cán bộ có trình độ chuyên môn tiến hành các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, triển khai, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và môi trường góp phần phát triển kinh tế. 

Được thành lập năm 2015, Viện Khoa học Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường hoạt động trong lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ; Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và của Liên hiệp Hội Việt Nam. 

Viện Khoa học Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường hoạt động trong các lĩnh vực sau:

  • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn, khu công nghiệp, các nguồn nước (mặt, ngầm, thải), các loại chất thải, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; Công nghệ cơ học và sinh học, thiết bị, vật liệu mới xử lý môi trường. 
  • Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: Thẩm định, khảo sát công trình và yếu tố liên quan (nguồn nước, địa hình, địa chất, thủy văn, kinh tế, xã hội, tái định cư); quan trắc môi trường, lập phòng thí nghiệm, mô hình thí nghiệm (pilot) xác định ô nhiễm môi trường và các chỉ tiêu liên quan; Lập, thẩm tra, giám sát, quản lý dự án, thiết kế, dự toán, đánh giá tác động môi trường về công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.

 

Facebook Instagram Youtube Google+ Top