Giỏ hàng

Môi trường

Môi trường
THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DVIS - GIẢI NHÌ SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM (QUỸ VIFOTEC)
Thiết bị xử lý nước thải Dvis - Giải nhì sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam( Quỹ Vifotec)
BỂ LỌC TUẦN HOÀN CÁT LIÊN TỤC (DHT) CUỘC CÁCH MẠNG TRONG CÔNG NGHỆ LỌC NƯỚC ĐƯỢC PHÁT TRIỂN BỞI VIỆN SIIEE
BỂ LỌC TUẦN HOÀN CÁT LIÊN TỤC (DHT) CUỘC CÁCH MẠNG TRONG CÔNG NGHỆ LỌC NƯỚC ĐƯỢC PHÁT T...
Bài báo Khoa học "Bể lọc tuần hoàn cát liên tục (DHT) cuộc cách mạng trong công nghệ lọc nước" số 148 tháng 12/2022 được thực hiện bởi 2 tác g...
KỸ THUẬT MÀNG VI SINH BÁM DÍNH VÀ MÀNG VI SINH CHUYỂN ĐỘNG TRÊN ĐĨA QUAY SINH HỌC D-VIC
KỸ THUẬT MÀNG VI SINH BÁM DÍNH VÀ MÀNG VI SINH CHUYỂN ĐỘNG TRÊN ĐĨA QUAY SINH HỌC D-VIC
Nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình xử lý chất hữu cơ (BOD5) và các chất dinh dưỡng, tiết kiệm năng lượng, khắc phục các nhược điểm của công nghệ ...
Facebook Instagram Youtube Google+ Top