Giỏ hàng

ÂM THANH LƯỢNG TỬ (HẠT PHONON) PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH CỦA THẾ KỶ 22

Công nghệ âm thanh lượng tử không chỉ mở ra những tiềm năng mới trong việc chữa bệnh mà còn đặt ra những câu hỏi về tương lai của y học và công nghệ. Các nghiên cứu của nhóm tiến sĩ Trịnh Xuân Đức đánh dấu một bước đột phá quan trọng mang lại giá trị lớn cho con người.

Gs.Ts.Bs. Pham Vinh Quang, Tiến sĩ Trịnh Xuân Đức

 Âm thanh lượng tử là một lĩnh vực đầy hứa hẹn trong vật lý, nghiên cứu về các hiệu ứng lượng tử trong hệ thống âm thanh. Trong ngữ cảnh này, âm thanh không chỉ là các sóng cơ học mà còn liên quan chặt chẽ đến sự dao động của các hạt phân tử trong môi trường. Trong đó, phonon được xem xét như là đơn vị năng lượng, đồng thời là hạt dao động của mạng tinh thể trong các vật chất rắn.

Mô hình mạng tinh thể là yếu tố quan trọng trong cơ chế âm thanh lượng tử. Các phonon, như là các chất lượng dao động cơ bản của mạng, đóng vai trò quan trọng trong việc truyền động năng lượng khi âm thanh di chuyển qua môi trường. Thành phần chính của âm thanh lượng tử là các phonon, đại diện cho sự dao động và truyền động năng lượng trong môi trường.

Kích thước của các hạt phonon phụ thuộc vào cấu trúc tinh thể của vật chất, và tần số rung động của chúng phụ thuộc vào tính chất của môi trường, bao gồm độ cứng của mạng tinh thể và khối lượng của các hạt. Rung động của các hạt phonon phản ánh sự dao động của các phần tử trong mạng tinh thể và có thể được mô tả bằng các phương trình dao động cơ bản.

Nhóm nghiên cứu của Gs.Ts.Bs. Pham Vinh Quang và Ts. Trịnh Xuân Đức đã đưa âm thanh lượng tử vào ứng dụng chữa bệnh. Cơ chế lập trình các cặp sóng âm thanh cùng "spin" để tạo ra các hạt phonon có năng lượng đã được khám phá. Điều này kích thích chuyển động của các nguyên tử trong cơ thể, tăng cường trao đổi chất tái tạo và hình thành vật chất trong sạch, giúp duy trì sự sống lâu hơn. Sử dụng các thiết bị âm thanh hi-end, phương pháp này có thể được áp dụng cho cả một làng, một thôn, một phường hay một khu vực rộng lớn.

Kích thước của các hạt phonon phụ thuộc vào cấu trúc tinh thể của vật chất, và tần số rung động của chúng phụ thuộc vào tính chất của môi trường, bao gồm độ cứng của mạng tinh thể và khối lượng của các hạt. Rung động của các hạt phonon phản ánh sự dao động của các phần tử trong mạng tinh thể và có thể được mô tả bằng các phương trình dao động cơ bản.

Nhóm nghiên cứu của Gs.Ts.Bs. Pham Vinh Quang và Ts. Trịnh Xuân Đức đã đưa âm thanh lượng tử vào ứng dụng chữa bệnh. Cơ chế lập trình các cặp sóng âm thanh cùng "spin" để tạo ra các hạt phonon có năng lượng đã được khám phá. Điều này kích thích chuyển động của các nguyên tử trong cơ thể, tăng cường trao đổi chất tái tạo và hình thành vật chất trong sạch, giúp duy trì sự sống lâu hơn. Sử dụng các thiết bị âm thanh hi-end, phương pháp này có thể được áp dụng cho cả một làng, một thôn, một phường hay một khu vực rộng lớn.

 

Facebook Instagram Youtube Google+ Top